قالب وردپرس

ایران تد اکس

۷ دی ۱۳۹۶
سخنرانی های تد چیست؟

سخنرانی های تد چیست؟

۶ دی ۱۳۹۶
قاتل انگیزه در کارمندان چیست؟

قاتل انگیزه در کارمندان چیست؟

۵ دی ۱۳۹۶

دور همی های کاری با طعم تجربه

۳۰ آذر ۱۳۹۶
سایت TED را از دست ندهید

سایت TED را از دست ندهید