قالب وردپرس

ایران تد اکس

۳۰ آذر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و […]
۲۷ آذر ۱۳۹۶
صد دانه یاقوت در TED نشسته

شب یلدا با فیلم های سخنرانی TED

۲۵ آذر ۱۳۹۶
فیلم های سخنرانی TED را از دست ندهید
۲۳ آذر ۱۳۹۶
آموختن دانش و تجربه با طعم TED

آموختن دانش و تجربه با طعم TED