قالب وردپرس

رویدادها

۴ آذر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و چهار

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و چهار

۱۰ آبان ۱۳۹۶

گزارش سینما کارآفرینی هشتادو سه

  گزارش سینما کارآفرینی هشتادو سه گزارش سینما کارآفرینی هشتادو سه گزارش سینما کارآفرینی هشتادو سه گزارش سینما کارآفرینی هشتادو سگزارش سینما کارآفرینی هشتادو سه گزارش سینما کارآفرینی هشتادو […]
۲۶ مهر ۱۳۹۶

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و دو

۱۸ مهر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک در آغاز فصل پاییز سینما کارآفرینی هشتادویک با حضور گرم شرکت کنندگان برگزار شد.   در ابتدای جلسه مهندس مهدی شهبازی این […]