قالب وردپرس

ایران تداکس مرجع سخنرانی تد با دوبله فارسی

۱۴ دی ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هفت

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هفت

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هفت
۷ دی ۱۳۹۶
سخنرانی های تد چیست؟

سخنرانی های تد چیست؟

۶ دی ۱۳۹۶
قاتل انگیزه در کارمندان چیست؟

قاتل انگیزه در کارمندان چیست؟

۳۰ آذر ۱۳۹۶
سایت TED را از دست ندهید

سایت TED را از دست ندهید