قالب وردپرس

ایران تداکس

۱۶ آذر ۱۳۹۶
چرا مدیران باید TED ببینند
چرا مدیران باید TED ببینند
۱۶ آذر ۱۳۹۶
حافظه فعال چگونه به موفقیت ما کمک می کند

حافظه فعال چگونه به موفقیت ما کمک می کند

۹ آذر ۱۳۹۶
اوج یادگیری با دیدن فیلم های سخنرانی تد
۴ آذر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و چهار

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و چهار