قالب وردپرس

تد اکس

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

از رویاهای کودکانه تا کارآفرین نوجوان

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
انگیزه ما از اعمالمان چیست ؟

انگیزه ما از اعمالمان چیست ؟

۳۱ فروردین ۱۳۹۶
هرگز تسلیم نشو !

هرگز تسلیم نشو