قالب وردپرس

تد دوبله فارسی

۲۰ مهر ۱۳۹۶

مستند نابغه ها

۱۸ مهر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک در آغاز فصل پاییز سینما کارآفرینی هشتادویک با حضور گرم شرکت کنندگان برگزار شد.   در ابتدای جلسه مهندس مهدی شهبازی این […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۶
سینماکارآفرینی بانوان ۲ – عادت عجیب از زیر کار در رفتن
پخش فیلم سخنرانی جداب با موضوع عادت عجیب از زیر کار در رفتن و روش مقابله با آن با رویکرد اهمیت زمان بندی برای به انجام […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۶
سینماکارآفرینی بانوان ۱ – دو فیلم سخنرانی
پخش دو فیلم سخنرانی تد با موضوعات : ۱- چگونه زنی با هزاران مشکل توانست به شهرت بین الملی برسد؟ ۲- دوست داری به اهدافت برسی؟ […]