قالب وردپرس

سخنرانی تد

۱۶ آذر ۱۳۹۶
فیلم های TED چه فایده ای برای ما دارند

فیلم های TED چه فایده ای برای ما دارند

خود آقای ریچارد گوملت می گوید وقتی من سخنرانی های مختلف افراد را گوش می‌دهم بعدها در خلوت خودم با آنها گفت و گو می کنم […]
۱۶ آذر ۱۳۹۶
چرا مدیران باید TED ببینند

چرا مدیران باید TED ببینند

چرا مدیران باید TED ببینند
۱۶ آذر ۱۳۹۶
حافظه فعال چگونه به موفقیت ما کمک می کند

حافظه فعال چگونه به موفقیت ما کمک می کند

۹ آذر ۱۳۹۶
تا می توانیم فیلم های تد را ببینیم

تا می توانیم فیلم های تد را ببینیم