قالب وردپرس

سخنرانی تد

۱۴ تیر ۱۳۹۶
ایران تداکس

پنج راهی که شمابه رویاهایتان نمی رسید

۲۰ خرداد ۱۳۹۶
زبان بدن شما هویت شما را شکل می‌دهد !

زبان بدن شما هویت شما را شکل می‌دهد

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
از رویاهای کودکانه تا کارآفرین نوجوان

از رویاهای کودکانه تا کارآفرین نوجوان

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
انگیزه ما از اعمالمان چیست ؟

انگیزه ما از اعمالمان چیست ؟