قالب وردپرس

سینماکارآفرینی

۱۸ آذر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و پنج

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و پنج

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و پنج
۱۶ آذر ۱۳۹۶
فیلم های TED چه فایده ای برای ما دارند
خود آقای ریچارد گوملت می گوید وقتی من سخنرانی های مختلف افراد را گوش می‌دهم بعدها در خلوت خودم با آنها گفت و گو می کنم […]
۹ آذر ۱۳۹۶
تا می توانیم فیلم های تد را ببینیم
۹ آذر ۱۳۹۶
اوج یادگیری با دیدن فیلم های سخنرانی تد