قالب وردپرس

سینماکارآفرینی

۱۴ دی ۱۳۹۶
کنفرانس TED چیست؟

کنفرانس TED چیست؟

۱۴ دی ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هفت

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هفت

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هفت
۳۰ آذر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و […]
۲۷ آذر ۱۳۹۶
صد دانه یاقوت در TED نشسته

شب یلدا با فیلم های سخنرانی TED