قالب وردپرس

سینماکارآفرینی

۲۶ مهر ۱۳۹۶

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و دو

۲۰ مهر ۱۳۹۶

مستند نابغه ها

۱۸ مهر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک در آغاز فصل پاییز سینما کارآفرینی هشتادویک با حضور گرم شرکت کنندگان برگزار شد.   در ابتدای جلسه مهندس مهدی شهبازی این […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۶
سینماکارآفرینی بانوان ۲ – عادت عجیب از زیر کار در رفتن
پخش فیلم سخنرانی جداب با موضوع عادت عجیب از زیر کار در رفتن و روش مقابله با آن با رویکرد اهمیت زمان بندی برای به انجام […]