قالب وردپرس

قانون

۱۶ دی ۱۳۹۶
فایل صوتی ساده سازی مشکلات کسب و کار

ساده سازی مشکلات کسب و کار

ساده سازی مشکلات کسب و کار
۱۶ دی ۱۳۹۶
شش قانون برای ساده سازی مشکلات کسب و کار

شش قانون برای ساده سازی مشکلات کسب و کار

۲۰ آذر ۱۳۹۶
فایل صوتی رایگان اداره شرکت بدون قانون

فایل صوتی رایگان اداره شرکت بدون قانون

فایل صوتی رایگان اداره شرکت بدون قانون به نظر شما اداره ی یک شرکت بدون قانون امکان پذیر است ؟به طور مثال اگر از کارکنان بخواهیم که […]
۱۶ آبان ۱۳۹۶
فایل صوتی رایگان اداره شرکت بدون قانون

چگونه یک شرکت را بدون قانون اداره کنیم