قالب وردپرس

منابع انسانی

۱۶ آبان ۱۳۹۶
چگونه یک شرکت را بدون قانون اداره کنیم

چگونه یک شرکت را بدون قانون اداره کنیم

۱۸ مهر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک در آغاز فصل پاییز سینما کارآفرینی هشتادویک با حضور گرم شرکت کنندگان برگزار شد.   در ابتدای جلسه مهندس مهدی شهبازی این […]