قالب وردپرس

کسب و کار

۲۰ مهر ۱۳۹۶

مستند نابغه ها

۱۸ مهر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک
گزارش سینما کارآفرینی هشتادویک در آغاز فصل پاییز سینما کارآفرینی هشتادویک با حضور گرم شرکت کنندگان برگزار شد.   در ابتدای جلسه مهندس مهدی شهبازی این […]
۳۰ تیر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هفتاد و شش
گزارش سینما کارآفرینی هفتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هفتاد و شش گزارش سینما کارآفرینی هفتاد و ششگزارش سینما کارآفرینی هفتاد و ششگزارش سینما کارآفرینی هفتاد و ششگزارش […]
۲۴ تیر ۱۳۹۶

از رویاهای کودکانه تاکارآفرین نوجوان

از رویاهای کودکانه تاکارآفرین نوجوان  (فایل صوتی رایگان)  از سری سخنرانی های  تد با دوبله فارسی   موضوع سخنرانی از رویاهای کودکانه تاکارآفرین نوجوان انگیزه شما […]