قالب وردپرس

irantedx

۲۶ مهر ۱۳۹۶

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و دو

۲۰ مهر ۱۳۹۶

مستند نابغه ها

۲۲ شهریور ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد سینما کارآفرینی با جمعی از مدیران و کارآفرینانی که همواره برای ارتقا فردی و سازمانی تلاش می کنند  از دو سال گذشته تا […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۶
سینماکارآفرینی بانوان ۲ – عادت عجیب از زیر کار در رفتن
پخش فیلم سخنرانی جداب با موضوع عادت عجیب از زیر کار در رفتن و روش مقابله با آن با رویکرد اهمیت زمان بندی برای به انجام […]