قالب وردپرس

tedx

۱۴ دی ۱۳۹۶
کنفرانس TED چیست؟

کنفرانس TED چیست؟

۱۴ دی ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هفت

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هفت

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هفت
۷ دی ۱۳۹۶
سخنرانی های تد چیست؟

سخنرانی های تد چیست؟

۷ دی ۱۳۹۶
چرا به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد؟

چرا به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد؟