قالب وردپرس

tedx

۱۶ آذر ۱۳۹۶
چرا مدیران باید TED ببینند

چرا مدیران باید TED ببینند

چرا مدیران باید TED ببینند
۱۶ آذر ۱۳۹۶
حافظه فعال چگونه به موفقیت ما کمک می کند

حافظه فعال چگونه به موفقیت ما کمک می کند

۹ آذر ۱۳۹۶
تا می توانیم فیلم های تد را ببینیم

تا می توانیم فیلم های تد را ببینیم

۹ آذر ۱۳۹۶
اوج یادگیری با دیدن فیلم های سخنرانی تد

اوج یادگیری با دیدن فیلم های سخنرانی تد