قالب وردپرس

tedx

۱۴ تیر ۱۳۹۶
ایران تداکس

پنج راهی که شمابه رویاهایتان نمی رسید

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
از رویاهای کودکانه تا کارآفرین نوجوان

از رویاهای کودکانه تا کارآفرین نوجوان

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
انگیزه ما از اعمالمان چیست ؟

انگیزه ما از اعمالمان چیست ؟

۳۱ فروردین ۱۳۹۶
هرگز تسلیم نشو !

هرگز تسلیم نشو