قالب وردپرس

رویدادهای ایران تد اکس

نشست های ایران تد اکس با چها رویکرد زیر برگزار می شوند.

سینماکارآفرینی۱

جلسات افقی و گفتگو محور

سینماکارآفرینی۲

تماشای منتخب سخنرانی های تد

سینماکارآفرینی۳

تحلیل توسط کارشناس و مخاطبان

سینماکارآفرینی۴

اشتراک گذاری دانش ضمنی و تجریه افراد


ثبت نام در نشست بعدی

برای کسب اطلاع از رویداد بعدی ایران تد اکس و ثبت نام در آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید! 

 

جدول زمانی رویدادهای بین المللی TEDxدر ایران

 

 

 

در خواست برگزاری جلسه فیلم محور و مدیریت دانش در کسب و کار شما