قالب وردپرس

سخنرانی تد

۷ دی ۱۳۹۶
چرا به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد؟

چرا به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد؟

۳۰ آذر ۱۳۹۶
سایت TED را از دست ندهید

سایت TED را از دست ندهید

۲۷ آذر ۱۳۹۶
صد دانه یاقوت در TED نشسته

شب یلدا با فیلم های سخنرانی TED

۲۵ آذر ۱۳۹۶
فیلم های سخنرانی TED را از دست ندهید